Νέα & Γεγονότα

Συνάντηση Εργασίας - Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης 24/6/2014 -

H ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει "Συνάντηση Εργασίας" σε συνεργασία με το EKETA/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 στις 9:00 π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΜΕΤ (6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης).

Σκοπός της συνάντησης είναι η ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS). Στην συνάντηση θα παρουσιασθούν καλές εφαρμογές ITS καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση των προτεινόμενων δράσεων και ενεργειών που περιλαμβάνονται στο «Σχέδιο Δράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα» (2012). Επίσης, θα συζητηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών ITS στους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Πρόγραμμα Συνάντησης


Created by idolma at 17/6/2014 1:57 μμ
Changed by idolma at 19/6/2014 4:01 μμ
Back