Νέα & Γεγονότα

Εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας (Transferability Workshop) στην πόλη Λουντ της Σουηδίας στα πλαίσια του έργου Poly-SUMP (Intelligent Energy Europe)

Σουηδία 21/5/2014 - 23/5/2014

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠEKKM) συμμετέχει σε εργαστήριο μεταφοράς τεχνογνωσίας (Transferability Workshop) που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Λουντ της Σουηδίας στις 21-23 Μαΐου 2014.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Poly-SUMP του προγράμματος «Intelligent Energy Europe» της Ε.Ε που υλοποιεί η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. μαζί με άλλους 10 εταίρους από την Ευρώπη. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) μέσω συμμετοχικών διαδικασιών σε περιφέρειες διάχυτων αστικών χρήσεων.

Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τις πολυκεντρικές περιφέρειες στην Ευρώπη, οι οποίες ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία αναζήτησης κοινού οράματος (Future Search Workshop). Οι έξι συμμετέχουσες περιφέρειες θα επιλέξουν μια περιφέρεια της χώρας τους για τη μεταφορά της γνώσης που θα αποκτηθεί μέσα από το έργο.

Η Ανατολική Α.Ε. επέλεξε σαν “ αδελφοποιημένη περιφέρεια” την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την οποία προέρχεται και ο εκπρόσωπος στο εργαστήριο.  

Οι εκπρόσωποι τόσο των περιφερειών-εταίρων του έργου όσο και των “αδελφοποιημένων” περιφερειών θα συζητήσουν σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση των περιφερειών τους ως προς την κινητικότητα και τις μεταφορές γενικότερα.  Στη συνέχεια, θα δημιουργήσουν το προφίλ της περιφέρειας τους με ένα διαδικτυακό εργαλείο (web-tool) που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου και θα διαπιστώσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των περιφερειών, διερευνώντας πιθανές συνεργασίες. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα:

http://www.poly-sump.eu


Created by idolma at 19/5/2014 3:03 μμ
Changed by idolma at 19/5/2014 3:05 μμ
Back