Νέα & Γεγονότα

Διήμερο εργαστήριο με θέμα: Διαχείριση στόλου και φορτίου Λουμπλιάνα Σλοβενίας 24-26/03/2014

Λουμπλιάνα Σλοβενίας 24/3/2014 - 26/4/2014

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ/ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στο 7ο Θεματικό Εργαστήρι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου διακρατικής συνεργασίας (INTERREG IVC) RITSNET “Regions for Intelligent Transport Solutions: Δίκτυο Περιφερειών για Ευφυή Συστήματα Μεταφορών”. Το εργαστήρι με τίτλο «Διαχείριση στόλου και φορτίου» πραγματοποιήθηκε στη Λουμπλιάνα της Σλοβενίας στις 24-26 Μαρτίου 2014. Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου.

Περισσότερα:

http://www.rits-net.eu/index.php?id=8


Created by idolma at 9/4/2014 2:31 μμ
Changed by idolma at 9/4/2014 2:31 μμ
Back