Νέα & Γεγονότα

6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα

Τεχνικό Επιμελητηρίου Ελλάδος —Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονικη, Ελλάδα 17/10/2013 - 18/10/2013

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (I.MET.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) διοργανώνουν το «6o Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα» με κεντρικό θέμα: «Ενέργεια – Περιβάλλον – Οικονομία», το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στο κτίριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος —Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 49, ΤΚ 54643) την Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18Οκτωβρίου 2013.

Το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Congress on Transport Research‐ ICTR) αποτελεί πλέον θεσμό στη σύγχρονη έρευνα στον τομέα των μεταφορών καιαπευθύνεται σε όλα τα μέλη της ερευνητικής, επιστημονικής και πανεπιστημιακής κοινότητας. Κύριοι στόχοι του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των πρόσφατων ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των μεταφορών, η εξέταση των σύγχρονων εξελίξεων και η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας για τις μεταφορές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου δίνει έμφαση στα ερευνητικά αποτελέσματα που εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Οικονομία

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.ictr.gr

 


Created by Bartholomew-Michael G. Vassilantonakis at 15/10/2013 11:00 μμ
Changed by Bartholomew-Michael G. Vassilantonakis at 15/10/2013 11:00 μμ
Back