Νέα & Γεγονότα

Πρόσκληση συμμετοχής σε Εργαστήριο του έργου INVOLVE-Διαχείριση κινητικότητας, καλές πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης

Τριάδι 28/5/2013 -

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε / Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχει μαζί με άλλες 11 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στο Ευρωπαϊκό έργο: «INVOLVE»: Συνεργασία  δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη Διαχείριση Κινητικότητας- Καλές Πρακτικές σε χώρες της Ευρώπης - του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG IVC».

Σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα συνεργασίας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στη μείωση της χρήσης των Ι.Χ αυτοκινήτων σε περιοχές με αυξημένη κίνηση όπως είναι οι βιομηχανικές περιοχές, τα εμπορικά, αθλητικά κέντρα κ.α. Η μεθοδολογία του έργου αφόρα στη διάδοση Καλών Πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται σε πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εταίροι του έργου εντόπισαν καλές εφαρμογές στις περιφέρειές τους. Κάθε εταίρος επέλεξε βάση των αναγκών της περιοχής του, τρεις καλές πρακτικές τις οποίες θα ήθελε να επισκεφτεί και να μελετήσει. Στις επισκέψεις συμμετείχαν εκπρόσωποι Δημόσιων φορέων/ Δήμων που εμπλέκονται ή θα μπορούσαν να εμπλακούν στον σχεδιασμό μέτρων βιώσιμης κινητικότητας αλλά και εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων που κρίνεται σκόπιμη η συνεργασία τους προς την κατεύθυνση αυτή.

Η παρουσίαση των Καλών Πρακτικών από τις πόλεις Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, που επισκέφτηκαν εκπρόσωποι Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και ώρα 9.00 πμ, σε σχετικό εργαστήριο που διοργανώνεται στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας.

Πρόγραμμα


Created by SuperUser Account at 20/6/2013 4:06 μμ
Changed by idolma at 16/9/2013 11:32 πμ
Back