Νέα & Γεγονότα

Ίδρυση της στάσης: Νοσοκομείο Γεννηματά

27/9/2019 -

Μετά από σχετική απόφαση του Ο.Σ.Ε.Θ., ανακοινώνεται ότι ιδρύεται η στάση «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ», στο ρεύμα καθόδου της οδού Εθνικής Αμύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης, έμπροσθεν του Νοσοκομείου Γεννηματάς (μετά την είσοδο του νοσοκομείου Γεννηματά), προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

                   Ονομασία : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

                   Κωδικός :  Β-06/113 , IVR 01473

Λεωφορειακές Γραμμές : Νο 16, 17, 24, 37    


Created by idolma at 27/9/2019 11:00 πμ
Changed by idolma at 27/9/2019 11:00 πμ
Back