Νέα & Γεγονότα

Ημερίδα για την αστική βιώσιμη κινητικότητα στην Καλαμαριά

8/3/2019 -

Ημερίδα με θέμα «‘Ενίσχυση/Ανάπτυξη των Ικανοτήτων των Δημοτικών Αρχών στην εφαρμογή μέτρων αστικής βιώσιμης κινητικότητας στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών» πραγματοποιεί ο Δήμος Καλαμαριάς, ως εταίρος  του ευρωπαϊκού προγράμματος SUITS,  την Τετάρτη 20 Μαρτίου στις 9.00 το πρωί,  στο Πολιτιστικό Πολυλειτουργικό Κέντρο Καλαμαριάς (Ανδρέα Παπανδρέου 35). Συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εταίροι.

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι εταίροι της Ημερίδας είναι οργανισμοί που είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν το παραγόμενο προϊόν του έργου SUITS και περιλαμβάνουν: Υπουργεία, Περιφέρειες, Διοικήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεων (Ο.Τ.Α.), Παρόχους μεταφορικών υπηρεσιών, Πολίτες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, Ερευνητικούς οργανισμούς και εμπειρογνώμονες, Εταιρείες ειδικευμένες στον χώρο των μεταφορών, Κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματικούς συλλόγους, Eταίρους από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα του δικτύου CIVITAS. Το δίκτυο CIVITAS είναι ένα δίκτυο πόλεων για πόλεις προορισμένες σε καθαρότερες και καλύτερες μεταφορές στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Στόχος της Ημερίδας είναι να τονίσει και να διαδώσει την οικονομική και κοινωνική ωφέλεια των πολιτών και κατά συνέπεια την  βελτίωση της ποιότητας ζωής  στις πόλεις, μετά την  μείωση των προβλημάτων που προκαλούν οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές, με  την εφαρμογή  μέτρων αστικής βιώσιμης κινητικότητας. Η χρήση καινοτόμων εργαλείων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος SUITS στοχεύουν στην λήψη των προαναφερθέντων μέτρων .

Το πρόγραμμα SUITS (Supporting Urban Integrated Transport Systems: Transferable tools for Local Authorities – Στηρίζοντας τα αστικά ολοκληρωμένα μεταφορικά συστήματα: μεταβιβάσιμα εργαλεία για τοπικές αρχές) είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δαπάνη υλοποίησης του έργου είναι 4.111.576,26 € (ευρώ) και καλύπτεται σε ποσοστό 100% από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρυ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διάρκεια του έργου είναι 4 χρόνια (από 01/12/2016 έως 30/11/2020). Συνολικά, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 22 εταίροι από 11 ευρωπαϊκές χώρες.

Σκοπός του SUITS είναι η ενίσχυση των τοπικών αρχών μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεων ως προς την ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις σχεδιασμού της κινητικότητας και να μπορούν να υλοποιούν, παρακολουθούν και αξιολογούν βιώσιμες και ολοκληρωμένες στρατηγικές, πολιτικές και μέτρα, τα οποία και εντάσσονται στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν ουσιαστικό και αναντικατάστατο στοιχείο για την υποστήριξη της αποτελεσματικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αυτός όμως ο δείκτης ανάπτυξης και απασχόλησης προκαλεί αυξημένο μεταφορικό έργο που οδηγεί σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση.

Η υιοθέτηση και χρήση οράματος για καθαρότερες και πιο βιώσιμες μεταφορές είναι επιτακτική ανάγκη στην σημερινή εποχή, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον των πόλεων.


Created by idolma at 8/3/2019 4:22 μμ
Changed by idolma at 8/3/2019 4:22 μμ
Back