Νέα & Γεγονότα

Υπενθύμιση Διανομής Καρτών στα Σωματεία

24/5/2018 -


  
 • Από τον Ο.Α.Σ.Θ. υπενθυμίζεται ότι έχει ξεκινήσει η διανομή καρτών απεριορίστων διαδρομών μηνός Ιουνίου 2018 στα εργατικά συνδικάτα/σωματεία του Ιδιωτικού Τομέα,  τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται μηνιαία κουπόνια απεριορίστων διαδρομών με έκπτωση 20% για τα μέλη τους, από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. (Διεύθυνση Διασφάλισης Εσόδων, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, 1ος όροφος). 
  Δεν πραγματοποιείται πλέον η διανομή των ανωτέρω μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσω του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
  Οι  εκπρόσωποι των εργατικών συνδικάτων/σωματείων προκειμένου να προμηθευτούν τις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών των μελών τους θα πρέπει να προσκομίσουν:
  • Το καταστατικό λειτουργίας του σωματείου (εφόσον δεν το έχουν ήδη καταθέσει).
  • Μηνιαίως, ονομαστική κατάσταση των ενδιαφερομένων μελών αγοράς κουπονιών στην οποία υποχρεωτικά θα αναγράφονται ο Αριθμό Μητρώου μέλους στο σωματείο καθώς και ο Α.Μ. στελέχους του Ο.Α.Σ.Θ.
  • Το ακριβές αντίτιμο των αιτουμένων καρτών. 
   Για περισσότερες πληροφορίες, οι Διοικήσεις των Σωματείων  μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 981142, 2310 981144 και 23100981244 καθώς και στην ηλεκτρονικές διευθύνσεις : papavas@oasth.gr ή/και dde2@oasth.gr 
   
 
Created by idolma at 24/5/2018 5:05 μμ
Changed by idolma at 24/5/2018 5:05 μμ
Back