Νέα & Γεγονότα

Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου ENDURANCE

Θεσσαλονίκη 16/11/2015 -

Στις 11 και 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εξαμηνιαία συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού έργου ENDURANCE στη Θεσσαλονίκη. Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργοποίηση πόλεων σε εθνικό επίπεδο που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.). Τελικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία εθνικών δικτύων πόλεων Σ.Β.Α.Κ. για κάθε μια από τις 25 συμμετέχουσες χώρες του έργου.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε την εμπειρία της σε ζητήματα ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Μέσα από τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό έργο Poly-SUMP η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. διαμόρφωσε το Σχέδιο Δράσης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και απέκτησε σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό της Βιώσιμης Κινητικότητας σε πόλεις και περιφέρειες. Παράλληλα, παρουσίασε και την εμπειρία της από την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Θέρμης, η οποία βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Θέρμης το εκπονεί η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης και σε όλα τα στάδια του θα συζητείται με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς μέσω διαδικασιών ανοικτής διαβούλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ENDURANCE θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.epomm.eu/endurance/index.php


Created by idolma at 16/11/2015 3:50 μμ
Changed by idolma at 16/11/2015 3:50 μμ
Back